De boerderij

 • Melkveehouderij

  Op onze boerderij houden we 50 zwartbonte melkkoeien en een veertigtal jongvee; in totaal dus een 90 dieren. De koeien op ons bedrijf geven gemiddeld 9000 liter melk per jaar en Friesland Campina verwerkt die melk tot diverse producten, zoals kaas, boter en melkpoeder.

  lees verder
 • Landschapsboerderij

  Het landschappelijke/ecologische aspect vindt haar invulling in een combinatie van de verbouw van rogge op de “Es” langs het fiets-/wandelpad en de uitvoering van een groen ondernemersplan.

  lees verder
 • Zorgboerderij

  Zorgboerderij 'De Rökker' biedt mensen met een verstandelijke beperking, soms gepaard gaande met een lichamelijke beperking en/of gedragsproblematiek, de mogelijkheid een volwaardige plek te hebben in de maatschappij.

  lees verder
 • Atelier

  Sinds kort hebben wij een nieuw atelier onder leiding van Herma Pikula. Neem hier een kijkje en laat u verrassen door de bijzondere kunstwerken die worden gemaakt op de zorgboerderij.

  lees verder
Share our website