Over ons


In de gemeente Enschede, ten noorden van het dorp Lonneker, is de locatie van landschaps- en zorgboerderij “de Rökker”. Aan de Beuvinkweg 40 ligt het agrarische bedrijf van de familie Kiewik. De locatie ligt op een steenworpafstand van het dorp, in de stadsrandzone aan een recreatieve fiets- en wandelroute. Het licht glooiende stuwwallenlandschap met essen, beekjes en weiden is cultuurhistorisch zeer waardevol en laat zich het beste kenmerken als het voor deze omgeving typische Twentse coulissenlandschap. Verder ten noorden van het gebied, richting Oldenzaal, bevind zich het landgoed en natuurgebied de Lonnekerberg.Het erf, bekend als de Rökker, heeft al een lange geschiedenis en wordt al in 1330 genoemd in historische documenten. Eeuwenlang is het erf verbonden geweest aan de familienaam Rökker. In 1777 werd de toenmalige bewoner Hendrik Rökker baas in eigen huis door betaling van 2000 gulden. Het erf maakte deel uit van de Marke Lonneker. De Marken zijn ontstaan vanuit de noodzaak om gezamenlijk de ongecultiveerde woeste gronden te beheren. In 1847 heeft de Marke Lonneker opgehouden te bestaan. In 1866 is het erf openbaar geveild en in bezit gekomen van Gerrit Beuvink. Hiermee is zowel de naam van de boerderij als de toegangsweg historisch verklaard.

Share our website