Henk Kiewik

Mega-excursie

  • (0) comments
  • 08/04/2008
Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 april 2008 waren de Agrarische Excursiedagen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen uit Overijssel gepland.

Ongeveer een jaar van tevoren werd ons gevraagd of wij als zorgboerderij ook aan deze dagen wilden meewerken. Er zouden excursies plaatsvinden in het Arke Stadion, het nieuwe museum “De Twentse Welle in Roombeek en het melkgeitenbedrijf van de fam. Wissink allemaal in Enschede. We hebben er goed over na moeten denken want dit doe je er zo maar niet even bij. Onze eerste “zorg” gaat uit naar onze hulpboeren en boerinnen, die mogen van zoveel mensen en nieuwe indrukken niet de dupe worden want dat zijn wel de gevolgen als je alles niet goed voorbereid. In eerste instantie hebben we dan ook afgezegd maar toen we ook onze vaste invaller Marco konden inschakelen en onze vrijwilliger aanbood een dag bij te springen, hebben we na weer een verzoek toch maar ingestemd: helemaal gerust waren we er nog niet op want je bent van zoveel factoren afhankelijk; de gemoedstoestand van de jongens, de grootte van de groepen, het weer etc.

Dinsdag ’s morgens stond iedereen dan ook vol verwachting klaar op wat er komen ging. De jongens vonden het maar wat spannend om zulke supergrote bussen elke keer met 60 dames het erf op te zien rijden en dat 4 keer op een dag. Henk en Ine verzorgden de rondleidingen en probeerden alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en Hester, Paul en Marco zorgden er voor dat de dagelijkse werkzaamheden met de hulpboeren net als anders werden uitgevoerd en dat ze geen aandacht te kort kwamen.Iedereen kon goed overweg met de hulpboer

Nou dat laatste gebeurde beslist niet; de eerste keren was alles nog een beetje onwennig maar wat zijn ze allemaal goed voor de dag gekomen. We hoefden steeds minder te vertellen; rustig lieten ze allemaal zien wat ze zoal doen op “hun boerderij”.Het voeren van het vee, het zagen, het bijhouden van het erf, Eddie in de kantine; iedereen zette zijn beste beentje voor en zo kregen de bezoeksters een goede indruk van alles, ook van de grappen en grollen die er hier ook bij horen.

De dames waren best onder de indruk en we kregen hele warme reacties en de hulpboeren vele complimenten. Vaak hoorden we ook dat men een hele andere indruk van een zorgboerderij had; het landschappelijke deel met infopunt en het wandel- en fietspad spraken erg aan. Friesland Foods waaraan wij onze melk leveren, zorgde voor een lekker blokje kaas en de natuur verraste ons met aangenaam voorjaarsweer. Dat het allemaal zo gesmeerd heeft gelopen, lag natuurlijk ook aan het team van mensen inmiddels om ons heen; Hester en Paul, de vaste begeleiders,  Marco, onze vaste invalkracht en Hans onze vrijwilliger, Annet, vaste invalkracht voor Hester en Paul en Claudia, die zorgde dat alles aan het eind van de dag weer een goede beurt kreeg want ook het zorggebouw heeft die dagen veel bewondering geoogst:

gezellig, schoon en fris en de sfeer die binnen en buiten de zorgboerderij heerst.

We kijken met een tevreden gevoel terug op deze drie dagen. Er zullen maar weinig dames zijn van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen op het platteland van Overijssel, die nog nooit van zorgboerderij “De Rökker” in het bijzonder hebben gehoord.

Bedankt voor jullie aandacht en welgemeende interesse en de hartverwarmende reacties achteraf: die waardering doet ons allen goed!